Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

1.- Com s’assignen les places? Feu reunió informativa i de presentació per a pares?

Les places s’assignen segons els criteris:
– nens del curs anterior.
– germans de nens del curs anterior.
– noves incorporacions.

En tot cas, cal tenir present que, per llei, hi ha una ràtio de nens / monitor. Això ens condiciona a poder admetre un nombre concret de nens, en funció dels monitors titulats disponibles cada curs.Un cop admès el nen, us convocarem de forma personalitzada a la reunió de pares de principi de curs.La reunió de pares és a principi de curs, un cop assignades les places. No fem reunió prèvia de presentació.

Tot aquest procés es va publicant al nostre blog.

2.- Què sol costar inscriure en els escoltes?

Nosaltres estem enquadrats en el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que ens proporciona, entre altres serveis, una pòlissa col·lectiva d’accidents i responsabilitat civil. Per aquesta raó, la quota d’inscripció ve determinada per la quota d’aquesta pòlissa, més un petit marge de despeses per a nosaltres.Perquè et facis una idea, aquest curs han estat 110 € en total, repartits en quotes trimestrals de 55 €, 30 € i 25€.Després, cada activitat pot tenir un cost (entre 0 i 10 €), depenent de si cal comprar material o gestionar un transport.Aquesta quota no inclou el campament d’estiu.

3.- Quines activitats desenvolupeu els dissabtes que quedeu al local i no realitzeu excursions o acampades?

Molt variables, tallers de manualitats, visites culturals, cinema …
El tercer dissabte de cada mes, participem a la missa en la nostra parròquia.
Després hi ha les activitats pròpies del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que anualment celebra el campament de Sant Jordi (el nostre patró), on ens vam reunir tots els escoltes de Mallorca.

4.- Quedeu tots els dissabtes al local?

En general, s’intenta que cada mes hi hagi una excursió i una acampada. Amb els més petits, no tantes acampades…

5.- Teniu política d’assistència?

En principi, no, llevat de casos exagerats.
El que sí demanem és confirmació d’assistència, sobretot en activitats que suposin algun tipus de reserva amb cost econòmic per a nosaltres (entrades, transports, etc.).

6.- Al llarg del curs, de quina manera informeu als pares de les activitats que heu realitzat i / o realitzareu?

Hi ha una reunió de pares trimestral. La majoria de la informació es transmet via web, al nostre blog, tot i que cada unitat pot decidir si, a més, crea un grup de correu electrònic, WhatsApp, etc…

7.- Quina és la vostra política respecte a l’idioma?

En principi, totes les nostres activitats es desenvolupen en català, però no tenim inconvenient a canviar d’idioma puntualment, si el cas ho requereix.
No obstant això, un dels nostres objectius és la integració lingüística dels infants