Escoltisme i Guiatge

La proposta educativa es fonamenta en un sistema de pedagogia activa que concretam en tres opcions bàsiques, tres àmbits d’actuació, no excloents, interrelacionats que anomenam eixos i són: educació, fe i país.

 • EDUCACIÓ: Des d’aquest àmbit es pretén caminar cap a l’autonomia personal, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup. Per això ens fonamentam en l’educació per l’acció, la pedagogia del projecte i la vida en petits grups. Tot es desenvolupa dins el marc de la natura.
 • FE: Proposam un model de vida, un model d’home vists en la persona i en la història de Jesús de Natzarè. I un àmbit per viure’l: l’Església, una església oberta a la problemàtica de la humanitat.
 • PAÍS: El nostre escoltisme es desenvolupa en un país concret i es proposa crear una consciència crítica sobre la situació actual de la nostra societat i de les seves possibilitats de transformació en totes les esferes, educant aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar al canvi. Per això ens cal conèixer i estimar la nostra geografia; conèixer i assolir la nostra forma cultural concreta; respectar, conèixer i utilitzar la pròpia llengua.

Aquestes opcions queden concretades des del principi per un articulat que pren, tradicionalment, el nom de LLEI. És voluntàriament que el nin i la nina fan seva aquesta llei per mitjà de la PROMESA ESCOLTA, acte personal de compromís pel qual s’adhereixen al contingut de la proposta i projecte educatiu que l’Escoltisme li ofereix. Pel MEGM la Llei Escolta diu així:

 • Ens esforçam a merèixer confiança i feim confiança a tothom.
 • Vivim la nostra fe i respectam les conviccions dels altres.
 • Aprenen a ser útils i a fer servei.
 • Som germans de tothom i treballam per la pau.
 • Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.
 • Defensam la natura i protegim la vida.
 • Aprenem a viure en equip i tot ho feim entre tots.
 • Som decidits i afrontam les dificultats sense por.
 • Estimam el treball i volen fer bé les coses.
 • Aprenen a estimar i a jugar net.