Benvingut al

A.E.G. Reina Constança de Mallorca

Agrupament Escolta i Guia Reina Constança.

L’agrupament Reina Constança de Mallorca es va fundar l’any 1958 a mans de Maria Ferret i l’any 1996 l’agrupament es va reobrir a la parròquia de Sta. Catalina Thomàs.

El nostre projecte educatiu es basa en la realització de la persona a través del treball en grup realitzant el màxim d’activitats en contacte amb la natura. Per a dur a terme aquest projecte, l’Agrupament Reina Constança, basa les seves activitats en els tres eixos proclamats per l’Escoltisme: FE, EDUCACIÓ i PAÍS. i es divideix en grups d’edat:

Ferrerets

de 6 a 8 anys

Llops i Daines

de 8 a 11 anys

Ràngers i Esplet

de 11 a 13 anys

Pioners i Caravel·les

de 14 a 16 anys

Rutes i Guies

a partir de 17 a 21 anys

Com agrupament estem federats amb el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca que a la seva vegada depèn del Bisbe de Mallorca i ens distingim de la resta d’agrupaments per el colors verd i blanc del nostre foulard.

 
La proposta educativa es fonamenta en un sistema de pedagogia activa que concretam en tres opcions bàsiques, tres àmbits d’actuació, no excloents, interrelacionats que anomenam eixos i són: educació, fe i país.

EDUCACIÓ

Des d’aquest àmbit es pretén caminar cap a l’autonomia personal, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup. Per això ens fonamentam en l’educació per l’acció, la pedagogia del projecte i la vida en petits grups. Tot es desenvolupa dins el marc de la natura.

FE

Proposam un model de vida, un model d’home vists en la persona i en la història de Jesús de Natzarè. I un àmbit per viure’l: l’Església, una església oberta a la problemàtica de la humanitat.

PAÍS

El nostre escoltisme es desenvolupa en un país concret i es proposa crear una consciència crítica sobre la situació actual de la nostra societat i de les seves possibilitats de transformació en totes les esferes, educant aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar al canvi. Per això ens cal conèixer i estimar la nostra geografia; conèixer i assolir la nostra forma cultural concreta; respectar, conèixer i utilitzar la pròpia llengua.

Heritage: Lord Robert Baden-Powell - Always prepared (From Wimbledon Guardian)

"Deixa-ho millor de com ho vas trobar"

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

NOVETATS

Xarxes socials
Enllaços d'interès