Ferrerets 6 a 8 anys

És la primera etapa i s’aprèn a conviure en grup i s’entra en contacte amb el món escolta i guia a partir del joc i l’experimentació.

 

Els Ferrerets som els escoltes més petits. Tenim entre 6 i 8 anys. Per fer-nos conèixer duim una camisa de color taronja.

Aquest nom pertany a una espècie de granota en perill d’extinció i que només viu a Mallorca, a prop del Monestir de Lluc i al Parc de Llevant.

Amb cada una d’elles es poden treballar: el petit grup (escamot) i gran grup, les normes i el compromís.

Tampoc no es tracta d’un compromís explícitament si no la simple transmissió d’uns models de conducte i actituds davant l’entorn, i es començarà treballant el compromís en coses tan simples com guardar el material o realitzar una determinada tasca.

Els ferrerets, en aquesta edat, fan el primer pas cap a independitzar-se de la família i descobrir la vida social, la convivència. És un bon moment per a educar l’atenció ja que es cansen molt aviat si mantens una mateixa cosa més de cinc minuts. Confonen la fantasia i la realitat i el raonament lògic es limita a allò que pot manipular o veure.

La natura i el país seran dos aspectes exteriors al nin/a que anirem treballant al llarg de tot el procés escolta, tot fent que els estimi i els vagi coneixent. Les normes cal introduir-les en contes i a les circumstàncies que es vagin creant, després de realitzar una activitat que hagi anat bé…