Pioners i Caravel·les 14 a 17 anys

En aquesta etapa es proposa una educació per la participació, la confiança i la responsabilitat. Se’ls proposa lluitar per un món més fraternal i més just; per això, se’ls ofereix l’oportunitat d’actuar, a través del projecte que anomenam empresa, que prepara els al·lots i al·lotes per ser més solidaris, actius i compromesos amb la construcció del món.

Un grup de pioners – caravel·les està format per joves d’edats compreses entre els 14 i 17 anys, juntament amb un equip de caps. Per dur a terme la seva activitat, el grup s’organitza a partir d’uns equips que donen eficàcia i agilitat al grup, i fan possible una convivència més profunda a nivell individual.

Cada equip està format per 5-6 elements i un dels quals és el responsable. Com a resposta als desitjos intensos dels joves d’aquesta edat (desitg de descobrir coses noves i altres persones, el desig d’anar-se integrant més vivament dins el món dels adults, el desig d’esser reconeguts en la seva importància).

Empresa

El Pioner-Caravel·la es proposa viure l’empresa. Una Empresa és qualsevol activitat que el grup fa amb un objectiu concret, que és triada per tots i que respòn a unes necessitats del grup. Una empresa no és, idò “allò que toca fer” no és l’acció per l’acció.
És importantíssim que aquests joves vagin descobrint a través de l’empresa, l’aspecte comunitari de la seva vida personal.
Si no es treballa eficaçment de cara a la formació d’una veritable formació humana no hi pot haver un veritable grup.
Una vegada l’empresa està triada, la feina s’organitza de tal manera que cada equip queda responsable d’una feina concreta. Cada un d’ells en la seva feina específica: el mètode de treball i aprèn les tècniques que necessita.

Extrajob

L’extrajob és una activitat concreta que respon a necessitats de finançament de l’empresa en curs. Es realitza individualment, per equips o en grup. Un extrajob és un instrument i no una finalitat. El grup fa extrajobs quan ho necessita i no per rutina. Abans que un altre cosa, tots els pioners i caravel·les són voluntaris d’una llei. La seva promesa els recorda de complir amb el pròxim amb gest fraternal.

Lema

El Pioner-Caravel·la pretèn ser una persona “Autèntica,
Oberta, Solidària, Crítica, Compromesa, Lliure i que Estima”