La Promesa Escolta

La literalitat de la promesa Escolta és la següent;

Promet pel meu honor i amb l’ajuda de Déu, fer tot quant pugui per:

  • Complir els meus deures amb Déu i el meu País
  • Ajudar als altres en qualsevol circumstància
  • Complir la llei escolta