Història de l’escoltisme i el guiatge

Heritage: Lord Robert Baden-Powell - Always prepared (From Wimbledon Guardian)
Heritage: Lord Robert Baden-Powell – Always prepared (From Wimbledon Guardian)

L’escoltisme i el guiatge existeixen gràcies a Sir Robert Baden-Powell, conegut entre els escoltes com B. P. i a la seva muller Lady Olave.

A l’Anglaterra colonial de principis de segle. Robert Baden- Powell (B.P.), que havia arribat al grau de coronel, el 1899 estava destinat a l’Àfrica del Sud i va ser . enviat a Mafeking, una ciutat clau. Esclatada la guerra dels boers, en va tenir al seu càrrec la defensa (anomenat “setge de Mafeking”), fet que li comporta gran popularitat a Anglaterra. En aquell setge s’havia donat responsabilitats a nois de 12 i 13 anys en tasques auxiliars (missatgers, etc.); B.P. reflexiona sobre la possible creació de joves exploradors per la pau que no tan sols actuessin en temps de guerra.

Aquesta experiència, juntament amb la preocupació per la dificultat de la joventut del seu país per a adaptar-se a la vida a l’aire lliure i en condicions desfavorables, fou recollida a Aids to Scoutiflg (Ajudes a /’exploració), que Baden-Powell escrigué el 1899 principalment per als adults militars, i que aterra a Anglaterra en plena popularitat del setge. L’any 1901, en arribar Baden- Powell a Londres, s’adona que el seu llibre també havia tingut un gran acolliment en els cercles de l’ensenyament i que, a més, havia despertat l’interès d’un gran nombre de nois i noies d’ambdós sexes, que l’escrivien per fer-li consultes sobre l’obra.

Robert Baden-Powell, després de diverses recomanacions, es planteja d’escriure un llibre adreçat directament als nois; ho comença a fer i, com a culminació, el 1907 organitza a l’illa de Brownsea un campament que li serviria de prova, amb una vintena de nois de diferents ambients i classes socials. El resultat final fou La publicació de Scouting for boys (Escoltisme per a nois) l’any següent; al llibre, editat en forma de fascicles, hi explicava petites histories i donava consells per a aventurar- se en l’Scouting, és a dir, en l’exploració en el medi natural, d’acord amb unes normes de comportament similars a les dels cavallers medievals, sobre els quals deia: La gran novetat d’aquesta obra era presentar el desenvolupament de les activitats en el medi natural, sobretot en una societat com l’anglesa, amb un alt grau d’industrialització; molt probablement no deuria ser casualitat que aquest nou moviment sorgís a Anglaterra, on cinquanta anys abans, el 1857 , s’havia creat l’excursionista Alpíne Club de Londres, el primer centre d’aquestes característiques.

El llibre de B.P. esdevingué la base de l’escoltisme, l’inici del moviment escolta, i molts grups s’hi començaren a basar. A partir d’aquí, es va organitzar l’associació Scout anglesa, La primera del món. Llavors s’adona que els nois tenen ganes d’aprendre les coses que el! anomenava ESCOLTISME . Traduït a totes les llengües, fou editat en català amb el títol “ESCOLTISME PER A NOIS ” (Gustavo Gili, Barcelona 1968)

El 1910, a Anglaterra ja hi havia 109.000 boy scouts, i l’escoltisme s’havia estes per diversos països (sobretot de l’àrea d’influència britànica). El mateix any, i a instàncies del rei Eduard VII d’ Anglaterra, Robert Baden- Powell abandona la carrera militar (era tinent general) per dedicar-se plenament al moviment escolta, Començava així el que ell anomenaria la seva .
Baden-Powell, dins la formació dels adolescents, tenia com a objectiu directe inculcar als joves el servei a Déu i al propi país.

De primer, l’escoltisme s’adreçava als nois de 12 a 14 anys, que eren els que s’anomenaven pròpiament scouts; més tard, però, es crea el moviment dels cup-wolfs «llobatons », (1916), per a nens de 8 a 12 anys, amb una animació basada en El Llibre de La Jungla de Rudyard Kipling, i el dels rovers (1918), per a nois de 15 a 17 anys, amb el llibre Rovering to succes. També inicialment l’escoltisme era una entitat només per a nois (igual com l’exercit), però el 1910 B.P. va crear el guiatge (escoltisme femení) per a les noies, les girl-guides, el qual va prendre força el 1912,: després del seu casament amb Olave Saint Clair Soames, en que la seva dona l’anomenada Lady Baden-Powell, va començar a encarregar-se’n.

Actualment, l’escoltisme és present a 216 països, amb més de 28 milions d’escoltes d’ambdós sexes. L’escoltisme mundial està dirigit, de forma autònoma, per l’Oficina Escolta Mundial, amb seu a Ginebra, Suïssa.

Texte extret de:www.aeabatescarre.com