Rutes i Guies a partir de 17 anys

Rutes i guies (a partir dels 17): Inclou tres etapes successives es pretén arribar a l’autonomia del jove. Es comença per la preparació, formació i interiorització personal i comunitària; després per accions de servei d’utilitat a la comunitat; per arribar a la preparació per l’opció personal.

És el darrer tram d’educació escolta que rebran els al·lots/al·lotes (si és que no continuen fent de caps) per tant l’objectiu d’aquesta etapa és la de formar ciutadans responsables i compromesos amb la societat, des de els valors que expressa la llei escolta i guia. A més ha de ser la plataforma de sortida cap a una realitat molt més àmplia i complexa que la que han viscut a les unitats.
Es potencia l’estil de vida fonamentat en un projecte personal. Moment en que prenen decisions adultes, assumint-ne les conseqüències.

Fases

Consta de tres fases, que coincidirien amb els tres anys que haurien de fer ruta.

  1. Una primera en la que s’haurà d’aconseguir la consolidació del grup: “fer pinya”. Totes les activitats hauran d’anar encaminades cap a la cohesió del grup i cap a la reflexió individual i projecte de vida que en finalitzar aquesta etapa cada ruta haurà d’exterioritzar (parlam de compromís).
  2. Una segona fase o al segon any es tracta de dur endavant l’ACCIÓ o el SERVEI. Una vegada assolit un compromís haurem de fer una anàlisi del barri, ciutat o regió de totes aquelles associacions o llocs on poder realitzar aquest servei. Una vegada finalitzada l’acció a l’entitat que s’ha triat, cal revisar, avaluar… llavors poden continuar fent-se més accions.
  3. Durant el darrer any a la tercera fase es prepara l’opció personal. Generalment a aquesta etapa es comença a fer servei dintre l’agrupament, o bé si el seu projecte de vida va encaminat a fer servei fora de l’agrupament és el moment de deixar el niu.

 

” Fent servir una metàfora, algun cop s’ha comparat el Ruta/Guia com el producte final d’una llarga cadena de muntatge (que seria
l’educació escolta). El nostre producte, però és ben peculiar: a mesura que avança en el procés productiu s’adona que té vida pròpia i ha d’aprendre a autodefinir-se i a autoproduir-se constantment.”