Equip d’Agrupament

Equip d’Agrupament

Aquest equip està format pel Cap d’Agrupament, membres veterans i pares/mares de l’Agrupament . Els caps d’Agrupament s’encarreguen de totes aquelles tasques que son necessàries per dur endavant l’Agrupament; en podríem distingir de diferents tipus ( formació dels caps, gestions burocràtiques/administratives, suport a les unitats,…).

L’equip s’organitza mitjançant el repartiment de tasques i actualment s’esta cercant noves estructures per tal de crear un major dinamisme dins l’equip.

Les funcions bàsiques a realitzar per l’Agrupament; un projecte pedagògic, amb un sentit clar d’arrelament al país i a l’Esglèsia està protagonitzat pels al·lots i al·lotes, els caps d’unitat i el cap d’Agrupament. Però aquestes funcions requereixen d’uns serveis d’orientació, d’ajuda burocràtica i de suport tècnic i material. Per a dur a terme aquests serveis es necessita un equip que pot està format per:

  • Un secretari que assisteix a les sessions del Consell d’agrupament, en fa les actes i reparteix abans les convocatòries. Manté l’arxiu de l’Agrupament
    i és responsable de la filiació anual.
  • Un tresorer que és responsable dels pressupostos, d’establiments de quotes, d’ingressar les corresponents al moviment. Dur els comptes i la gestió
    econòmica.
  • Un responsable de material que es responsabilitza dels locals, material i patrimoni.
  • Altres col·laboradors per mantenir la revista de l’Agrupament, la biblioteca, els buscadors de recursos.
  • El consiliari és també una figura molt important de l’equip a l’agrupament: La fe de cadascú ha de poder ser acollida amb les seves certeses i en les seves incerteses. Ha de poder ser dita, escoltada, compartida i confrontada. L’agrupament vol ser el lloc on cadascú pugui dir qui és i què ha vist tot fent el camí, enmig d’una ciutat on tantes vegades hem de callar i on ningú no fa atenció a ningú. Perquè això no sigui el desig mai realitzat, per a la qual cosa no es troba mai el temps ni el moment, convé que a l’Agrupament hi hagui un adult encarregat de l’animació de la Fe. És tasca del consiliari ajudar a anar més lluny i més a fons en la reflexió del grup, a convergir perquè neixi la comunitat i a obrir-la a noves realitats i a les urgents exigències que la implantació de la justícia demana. El consiliari ha de viure i conviure amb els caps i amb l’Agrupament, sobretot quan es projecta i s’avalua la vida escolta. Ser al costat vol dir passar junts el mateix tràngol, aportant el que li és propi: la seva paraula i també la seva tècnica o cop de mà.
  • Els referents de les unitats, son antics caps que donen suport i assessorament als caps de les unitats i fan un seguiment de la unitat.