La salutació escolta

La salutació escolta es representa de dues maneres, segons l’etapa metodològica en la que ens trobam:

Als Llops/Daines, la salutació consisteix en aixecar els dits índex i cor de la mà dreta, representant les orelles ben obertes del llobató i la daina.

A partir dels Rángers/Esplets, on ja s’assumeix l’estil de l’escoltisme i el guiatge, els tres dits que ajuntam representen cadascun dels tres eixos que tenim. El fet que el dit gran agafi al més petit ens recorda que “el gran ajuda al petit”, així com el vell llop ajuda al pota-tendra.

En qualsevol cas, mentre es fa la salutació escolta, es dona la mà esquerra, perquè és la mà que està més aprop del cor, i es creuen els dits petits de les dues mans durant l’encaixada.