Els Caps d’Unitat

Son els membres de l’agrupament encarregats de dur a terme metodo escolta dins l’unitat a la que pertanyen. Dins l’unitat de llops/daines, els caps prenen els noms dels personatges del llibre de la selva.
Reina Constança recomana l’existencia d’un cap com a figura visible.

Ells són els que mantenen un tracte directe amb els nins/es que participen en les nostres unitats. Són responsables de planificar totes les activitats que durà a terme la unitat, així com vetllar per la bona cohesió del grup al seu càrrec.

Normalment són joves voluntaris entre els 17 i els 28 anys, que dediquen una part molt important del temps a fer que els nins/es aprenguin a conviure i es formin com a persones dins un ambient de companyonia i en contacte amb la natura.