La flor de llis

A gairebé a tots els països del món on hi han escoltes, s’ha adoptat la Flor de Llis com insígnia representativa del Moviment, diferenciant-se únicament en el disseny.

Quan Baden Powell fundà els escoltes, pensà que era necessari un emblema que fes sentir a tots, la unió que ha d’existir en el Moviment, així que adoptà la Flor de Llis com a distintiu, usan-t’ho per primera vegada en el campament de Brownsea, a l’agost de 1907.

La insígnia escolta fou presa de l’antiga brúixola marina, on es designava el Nord amb una flor de llis, similar a la nostra. A part de que la flor de llis, és originària d’una planta.

Amb molts pocs canvis, la Insígnia Escolta amb els seus tres pètals, és emprada en general a tots els països del món com a mostra de germanor escolta d’amistat i bona ciutadania.

Significat actual de la Flor de Llis, com Insígnia:

Els tres pètals, de la mateixa forma dels tres dits de la senya escolta, ens recorden als tres punts de la promesa escolta:

El central, educació.
El de l’esquerra, país.
El de la dreta, fe.
La línia que divideix el pètal central, l’agulla d’una brúixola, significant que l’Escolta és capaç de seguir el camí recte en la seva vida, de la mateixa manera que l’agulla de la brúixola sempre assenyala el Nord.
Les dues estrelles, cada una de cinc puntes, la vida a l’aire lliure, els ideals de la veracitat i coneixements del Moviment Escolta. A més, recorden els 10 articles de la llei escolta.
L’anell que reuneix els tres pètals, la unió de la germanor escolta, detall que es veu reforç per la corda que revolteja la flor de llis recordant-nos a la nostra germanor mundial.
La corda va unida en els seus dos extrems per un nus, que és de treball i recorda a l’Escolta que la seva superació només serà a base d’esforç i dedicació.